תהליך השומה

processשלב 1: קביעת פגישה לסיור בנכס.

שלב 2: סיור פנימי וחיצוני של הנכס.

  • סיור זה מאפשר לאסוף מידע על האטרקציות באזור, על תכונות ואת המוזרויות של בניית השטח;
  • ציון חומרי בנייה ואיכותם;
  • הכרת מסמכים זמינים כגון תוכניות בנייה וטפסי ארנונה;
  • צילום תמונות רבות הממחישות את הדו”ח שיוצג.

שלב 3: הכנת הדו”ח במשרדנו עם עלות חישוב של הבנייה חדשה ומופחת, מחקר וניתוח של מכירות דומות לאומדן שווי שוק. הכנת דו”ח מקיף על- פי  דרישת מועצת שמאי המקרקעין.

שלב 4: הצגת הדו”ח – שליחה בדואר אלקטרוני ודיוור.

In Archive